Bezpieczeństwo płatności

O bezpieczeństwie płatności

Zapewniamy poufność przekazywanych nam danych dzięki stosowaniu protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych pomiędzy klientem a sklepem danych. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera AVOCADO.COM.PL®.

Certyfikaty są wydawane przez niezależne i zaufane urzędy - Certification Authorities (CA). Wydawcą certyfikatu dla AVOCADO.COM.PL®, po wcześniejszym sprawdzeniu autentyczności sklepu, jest Unizeto Technologies S.A..

 

Użyj Visa/Mastercard/PayU

 

PayU - Agent Rozliczeniowy

Dnia 15 czerwca 2007 roku PayU SA uzyskała zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń PayU.PL w roli Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.).

Umowy zawierane przez sklepy lub serwisy internetowe z PayU dają gwarancję jasnych procedur rozliczeniowych i zapewniają bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Sprawdź, jakie podmioty prowadzą nadzorowane przez Prezesa NBP systemy autoryzacji i rozliczeń: Lista Agentów Rozliczeniowych w Polsce.

Międzynarodowy certyfikat PCI DSS

Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.

PayU spełnia rygorystyczne, międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Traktowanie zagadnień bezpieczeństwa jako priorytet, stanowi o przewadze PayU na europejskim rynku e-commerce.

Bezpieczna transmisja danych

Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z PayU odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.
Dowiedz się więcej czym są certyfikaty SSL.
Obejrzyj schemat działania SSL.

Ochrona przed transakcjami naruszającymi prawo

PayU SA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi płatności z użyciem karty płatniczej. Oferujemy gwarancję chargeback polegającą na przejęciu odpowiedzialności finansowej za transakcje z użyciem kradzionych lub utraconych kart płatniczych.

3D-Secure

Technologia 3D-Secure, z której korzystamy podczas obsługi płatności, pomaga nam w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa transakcji internetowych. Polega ona na odpowiedniej weryfikacji kart płatniczych przed ich użyciem, podczas której posiadacz karty przy pomocy specjalnego hasła potwierdza swoją tożsamość.

W trosce o bezpieczeństwo przeprowadzamy również weryfikację dóbr i usług znajdujących się w ofercie podmiotów, jakie wyraziły chęć wdrożenia usług PayU. Listę dóbr i usług wyłączonych z obrotu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu systemu PayU. W celu weryfikacji, strona serwisu przystępującego do wdrożenia usługi powinna być online.

Izba Gospodarki Elektronicznej

PayU jest członkiem Izby Gospodarki Elektronicznej. E-Izba to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania e-Izby w dziedzinach związanych z gospodarką elektroniczną – świadczeniem lub sprzedażą usług drogą elektroniczną, usług społeczeństwa informacyjnego, handlu elektronicznego, w szczególności branżą internetową, a także organizacje non-profit, których cele są zbieżne z celami e-Izby.


Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę

PayPal